2014 m. rugsėjo 20 d.
Reklama
Valiutų konvertavimas
Skaičiuoti
EurasEUR0
JAVUSD0
LietuvaLTL0
RusijaRUB0
LenkijaPLN0
ČekijaCZK0
VengrijaHUF0
D. BritanijaGBP0
Šventės
ŠalisData
Armėnijarugsėjo 21 d.
Bulgarijarugsėjo 22 d.
Čekijarugsėjo 28 d.
Vokietijaspalis 03 d.
Turkijaspalis 04 d.
Portugalijaspalis 05 d.
Turkijaspalis 05 d.
Turkijaspalis 06 d.
Turkijaspalis 07 d.
Kroatijaspalis 08 d.
Makedonijaspalis 11 d.
Ispanijaspalis 12 d.
Gruzijaspalis 14 d.
Moldovaspalis 14 d.
Albanijaspalis 19 d.

Darbo ir poilsio režimas: pažeidimų daugėja

2010-04-27Lina Jakubauskienė (CargoNEWS)
(17) [5,864]
Būtinybė laikytis vairuotojų darbo ir poilsio režimo – jokia naujovė šalies krovininio transporto įmonėms bei vairuotojams. Tačiau statistika rodo, kad šioje srityje pažeidimų užfiksuojama kaskart vis daugiau. Apie tai kalbamės su Valstybinės kelių transporto inspekcijos (VKTI) viršininko pavaduotoju Romanu VILČINSKU.

– Kaip vykdoma duomenų apie vairuotojų darbo bei poilsio režimo laikymąsi patikra, kokios šalies institucijos turi teisę tikrinti vairuotojus bei vežėjus?

– Vairuotojų darbo ir poilsio režimo laikymąsi Lietuvoje tikrina trys institucijos – Valstybinė kelių transporto inspekcija, tikrinanti tiek vairuotojus keliuose, tiek įmones, Kelių policija, tikrinanti vairuotojus keliuose ir Darbo inspekcija, vykdanti patikrą įmonėse.

Europos Sąjungos teisės aktais nustatyta, kiek procentų vairuotojo dirbtų dienų turi būti patikrinta. Nuo 2010 m. Lietuvoje privaloma tikrinti 3 proc. vairuotojų dirbtų darbo dienų, 50 proc. visų tikrinimų atlieka VKTI. Kontroliuojame vairuotojus keliuose, įmonėse tikriname, ar saugomi vairavimo ir poilsio režimo apskaitos dokumentai, kuriuose užfiksuotas vairuotojų režimo laikymąsis.

Primenu, kad darbo ir poilsio režimo laikymosi apskaitą privalo vesti visi vežėjai, gabenantys krovinius šalies ir Europos Sąjungos keliais, taip pat ir AETR sutarties šalyse. Transporto priemonės, kurios masė didesnė nei 3,5 t, vairuotojas jau privalo vesti vairavimo ir poilsio režimo apskaitą, naudodamas tachografą. Jis turi laikytis nustatyto darbo ir poilsio režimo, įmonėje privalo būti pasirūpinta atitinkamu rodmenų ir duomenų saugojimu bei apskaitos tvarkymu.

Šiuo metu Lietuvoje bei Europos Sąjungos šalyse galima naudoti tiek analoginius, tiek skaitmeninius tachografus. Nuo 2006 m. gegužės 1 d. visos transporto priemonės gaminamos tik su skaitmeniniais tachografais, taigi jos negali būti eksploatuojamos su analoginiais tachografais. Pastarieji galios tol, kol važinės transporto priemonės, kuriose jie įdiegti. Tačiau jei analoginis tachografas sugenda, jį privalu keisti skaitmeniniu.

– Ar pradėjus naudoti skaitmeninius tachografus, pažeidimų sumažėjo?

– Taip nedrįsčiau teigti. Kiekvienas iš šių tachografų turi savo trūkumų bei privalumų. Bet kurią sistemą galima apeiti – mūsų šalies vairuotojai šioje srityje itin išradingi. Inspekcijos uždavinys – vykdyti kontrolę bei išaiškinti atvejus, kai bandoma sukčiauti, kai vairuotojas naudoja kokius nors prietaisus, paveikiančius tachografo darbą ir keičiančius jo rodmenis. Galiu patikinti, kad Inspekcijos pareigūnai nustato visus pažeidimus ar bandymus sukčiauti – tik kartais tam prireikia daugiau laiko.

– Kokios sankcijos taikomos nustačius pažeidimus?

– Sankcijų dydžiai yra įvairūs, jie priklauso nuo pažeidimo sunkumo. Tikrindami transporto priemonėje įrengtus tachografus matome, ar vairuotojas nenaudoja įrangos, skirtos klastoti rodmenis ar duomenis. 2009-aisiais vien per antrąjį pusmetį net 45-ios transporto priemonės sukėlė didesnių ar mažesnių įtarimų dėl duomenų klastojimo naudojant įtaisus – jas nukreipėme papildomai tikrinti į tachografų dirbtuves, įtarimai pasitvirtino.

Pažeidimus suskirstyčiau į dvi kategorijas: tai vairavimo ir poilsio apskaitos tvarkymo trūkumai įmonėse ir vairuotojų darbo ir poilsio režimo nesilaikymas. Pirmuoju atveju tai gali būti pažeidimai tvarkant vairuotojų darbo ir poilsio apskaitos dokumentus ar duomenis, perkeltus iš vairuotojų kortelių ir skaitmeninių tachografų: dažnai įmonėse mums nepateikiami tachografų registracijos lapai ar duomenys, perkelti iš vairuotojų kortelių ir skaitmeninių tachografų, kuriuos privalu saugoti ne mažiau kaip metus.

Statistika rodo, kad vykdant kontrolę keliuose, 60 proc. vairuotojų padaromų pažeidimų sudaro nepateikti tachografo registracijos lapai bei vairuotojo kortelės su privalomais duomenimis, 25 proc. atvejų nustatome vairavimo ir poilsio režimo pažeidimus, 15 proc. pažeidimų – vairuotojų darbas be kortelių ar su svetimomis kortelėmis bei apgaulingas apskaitos vedimas.

Vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo pažeidimus galima suskirstyti į tris grupes. Apie 65 proc. visų pažeidimų sudaro vairuotojo kasdienio poilsio režimo pažeidimai, apie 25 proc. – kasdienio vairavimo režimo pažeidimai, apie 10 proc. – nepertraukiamo vairavimo ir kassavaitinio poilsio nebuvimo pažeidimai.

Mūsų duomenimis, iš šimto patikrintų transporto priemonių 25-iose nustatoma vienokių ar kitokių vairavimo ir poilsio režimo pažeidimų.

 – Kodėl vairuotojai ar transporto įmonių savininkai bando sukčiauti?

– Yra keletas priežasčių, dėl ko sukčiaujama. Pirmoji – sukčiavimas, norint paslėpti padarytus pažeidimus. Vienu atveju tuo esti suinteresuotas darbdavys, verčiantis vairuotoją dirbti daugiau nei jam leidžiama, kitu atveju sukčiauja vairuotojai, turėdami vienokių ar kitokių paskatų. Dažniausiai sukčiaujama norint nuslėpti pažeidimus bei apgauti tikrintojus. Mūsų tikslas – nustatyti bet kokius pažeidimus: ar vairuotojas vairavo tiek, kiek jam leidžiama, ar pailsėjo. Be to, visada bandome išsiaiškinti, ar vairuotojas nenorėjo apgauti kontroliuojančių institucijų, ar neklastojo duomenų bei rodmenų. Tai – mūsų kasdienė veikla.

Europos Komisija sukčiavimo prevencijai skiria ypač daug dėmesio. Kasmet organizuojama po dvejus mokymus, kur skirtingų valstybių atstovai keičiasi naujai atsiradusiais sukčiavimo pavyzdžiais, perima kitų valstybių patirtį, atnaujina duomenis. Daug dėmesio skiriama teisės aktų reglamentams bei tachografų apsaugai nuo įvairių poveikio priemonių. Sankcijos už piktybiškai padarytus pažeidimus Europos Sąjungos šalyse yra pakankamai didelės. Sukčiavimas, beje, vertinamas kaip pats sunkiausias pažeidimas visose šalyse ir baudžiamas griežčiausiai.

– Kaip vykdoma darbo ir poilsio režimo laikymosi patikra įmonėse?

– Įmonės privalo saugoti tachografo rodmenis bei duomenis ne trumpiau kaip metus. VKTI tikrina, ar saugomi tam tikro pasirinkto laikotarpio tachografų registracijos lapai bei duomenys, perkelti iš vairuotojų kortelių ir skaitmeninių tachografų. Nustatę daugiau nei 5 proc. nepateiktų tachografų registracijos lapų ar duomenų, perkeltų iš vairuotojų kortelių ir skaitmeninių tachografų, taikome sankcijas. Jei tokių pažeidimų susidaro per 20 proc. – svarstome įmonės veiklą VKTI pažeidimų prevencijos komisijoje dėl licencijų kortelių ir bendrijos leidimo kopijų stabdymo. Tikrindami įmones stebime, kaip tvarkoma apskaita, ar nustatyta blankų, patvirtinančių vairuotojų veiklos laikotarpį, išdavimo tvarka. Šie blankai dažniausiai ir yra naudojami sukčiauti.

Daugiau kaip 64 proc. iš 2009-aisias patikrintų krovinius ir keleivius vežančių įmonių taikytos vienokios ar kitokios sankcijos už apskaitos nebuvimą, duomenų nesaugojimą ar bandymus sukčiauti. 114 vairuotojų kortelių galiojimas sustabdytas vienam ar keletui mėnesių – tai reiškia, kad 114 vairuotojų ilgesnį ar trumpesnį laiką negalėjo dirbti, tiek krovininių automobilių „ilsėjosi“ garažuose ar įmonių aikštelėse.

Dar viena problema – darbo ir poilsio režimo pažeidimų tolerancijos ribos. Europoje nustatyta tolerancijos riba – 15 minučių; tai reiškia, kad vairuotojas, dirbęs 15 min. ilgiau nei leidžiama, nebaudžiamas. Jei vairuojama bent minutę ilgiau, tai jau laikoma pažeidimu ir baudžiama. Primenu: kiekviena įmonė ar vairuotojas privalo darbą organizuoti taip, kad nekiltų problemų su darbo ir poilsio režimo laikymųsi.

– Tačiau, vairuotojų teigimu, dirbant susiduriama su įvairiausiomis problemomis – darbo ir poilsio režimą jie priversti pažeisti dėl susidariusių spūsčių keliuose ar gatvėse, dėl laiku neprivažiuotos ar perpildytos stovėjimo aikštelės, kai nesinori ilsėtis likus vos valandai-kitai kelio iki namų…

– Visus minėtus klausimus apibrėžia Europos Sąjungos reglamentas (EB) Nr. 561/2006. Vairuotojas bei transporto įmonė privalo organizuoti darbą taip, kad nesusidarytų sąlygos pažeidimams. Tikrindami tachografų registracijos lapus aiškiai matome, kada vairuotojo darbas nėra tinkamai organizuotas. Dažnos įmonės vairuotojas pats sprendžia, kur jam ilsėtis, o paskui kaltina visus, bandančius jį nubausti. Iš registracijos lapo matyti visas vairuotojo nuvažiuotas kelias. Kiekvienas privalo apsiskaičiuoti, kur ir kada ilsėsis, kad paskui netektų teisintis, jog nespėjo laiku rasti stovėjimo aikštelės. Juokinga klausyti vairuotojo pasiaiškinimų, kad jis ilgą laiką praleido transporto spūstyse Vokietijoje, kai iš dokumentų aiškiai matyti, kad tuo metu jis važiavo per Lenkiją. Be abejo, būna išskirtinių atvejų, nestandartinių situacijų, tačiau tai nieku gyvu neturi tapti taisykle ar nuolatine priežastimi pažeidinėti darbo ir poilsio režimo reikalavimus.

Kai vairuotojas pažeidžia darbo ir poilsio režimą dėl itin svarių priežasčių, kitoje tachografo registracijos lapo pusėje jis privalo jas nurodyti. Tačiau išimtys paprastai nėra taikomos, darbo ir poilsio režimo privalu laikytis kiekvienam.

Jei vairuotojui belieka pora valandų iki namų ir jis žūtbūt stengsis juos pasiekti, būdamas pervargęs ir pažeisdamas darbo ir poilsio režimą – kas atsakys, jei jis taps avarijos kaltininku, dėl jo kaltės žus žmonės? Privalu pagalvoti ir apie tai.

– Kaip skiriasi baudos dydžiai įvairiose Europos Sąjungos valstybėse?

– Šiuo metu skirtumai yra itin ženklūs, baudos kitose Europos šalyse yra gerokai didesnės nei Lietuvoje. Tiek vairuotojai, tiek transporto įmonių vadovai ar savininkai turėtų prisiminti, kad už bet kurioje šalyje padarytus pažeidimus galima bausti bet kurioje Europos Sąjungos šalyje. Lietuvoje šiuo metu baudos yra bene mažiausios.

Šiuo metu Europos Sąjunga siekia, kad baudos būtų harmonizuotos ir vienodos visose valstybėse. VKTI perkėlė į nacionalinę teisę Europos Sąjungos direktyvą, kur vairavimo ir poilsio režimo pažeidimai suskirstyti į tris kategorijas. Tai yra pirmas žingsnis baudų harmonizavimo link.

VKTI yra ECR, vienijančios kelių transportą kontroliuojančias institucijas, narė. Siekiant suvienodinti vairuotojams bei transporto įmonėms taikomas sankcijas, neseniai paskelbėme anketą vežėjams, kur jie turėtų surašyti atsiliepimus apie užsienyje taikomas sankcijas bei mokėtas baudas už darbo ir poilsio režimo nesilaikymą. Kviečiu visus vežėjus šią anketą užpildyti.

– Kokias tendencijas pastebite darbo ir poilsio režimo laikymosi srityje, ar pažeidimų per sunkmetį daugėja?

– Nustatytas vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimų skaičius kasmet vis didėja. 2006 m. šimtui tikrinimo atvejų nustatydavome maždaug 20 pažeidimų, dabar – jau 25. Gana griežtos bausmės bei sankcijos neatgraso tiek vairuotojų, tiek vežėjų įmonių vadovų daryti įvairius pažeidimus. Sutinku, kad kartais darbo ir poilsio režimo reikalavimus verčia pažeidinėti finansiniai motyvai ar aštrėjanti konkurencija tarp vežėjų Europoje, tačiau tai nuo atsakomybės vairuotojų ar transporto įmonių neatleidžia.

Dar norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad pastaruoju metu inspekcija gauna gerokai daugiau vairuotojų nusiskundimų: kas mėnesį sulaukiame maždaug penkių skundų, kad darbdavys verčia darbuotojuos pažeidinėti darbo ir poilsio režimo reikalavimus. Tokiu atveju tikriname įmones ir siekiame išaiškinti pažeidimų priežastis.

 

Į viršų
Komentarai
faktas 2010-05-27 12:45

Jei nebutu tachografu ,tai sefai jus verstu vaziuoti po 20 valandu per para uz tuos pacius pinigus. Nors ir dabar durniai vaziuojate,uzsideje magnetus. O kai pagauna ir uzdraudzia jums daugiau ivaziuoti i ta sali,tada sefas jus paprasciausiai atleidzia is darbo:-))

to as 2010-05-27 12:41

Dabar pas tave dirba tik visiskai uzguiti vergai,kuriems tu nesumoki atlyginimo ir kurie vis tiek bijo keisti darba. Jokie cia ne profesionalai. Aplink visiems skundziasi savo sefais ir tik ziuri kaip ir ka pavogti,nes atlyginimo neuztenka jaustis visaverciu zmogumi.:-)

To VKTI 2010-05-19 10:37

Įdomu būtų sužinoti, kokias stavkes VKTI darbuotojai gauna iš įmonių ? Juk visose didelėse įmonėse apstu pažeidimų. Ką toliau kalbėt, jei išvykstant reisan – patys mechanikai išdalija vairuotojams MAGNETUS !!! O kaip nekeista, VKTI darbuotojai, darydami įmonėje patikrinimą, PAŽEIDIMŲ NERANDA !!!!

sperou to as 2010-05-03 09:38

vienas turtingiausiu pasaulio zmoniu savo knygoje yra pasakes"nera prastai dirbanciu darbininku,yra prastai vadovaujamti vadyba".zmogus tu nors uzpakali plesykis,bet jeigu sefas daunas ,tai neitiksi.visi nori ,kad vairuotojai butu su aukstaisiais,moketu minimum tris uzsienio kalbas,mintu juodai,remontuotu masina grizes is kadencijos poilsio metu ir dar svarbiausia ,kad visa tai darytu veltui ir neprasytu atlyginimo.cia kaip tam anekdote: -zdarova orly.... -zdraviaja zelajem.... -ptycam dengi nuzny?... -nikak niet.... -tak vot vy deneg nepalucite....

siaip 2010-05-01 21:28

juokingiausia buna, kai laikas baigiasi, kai vairuotojas pasikrovime buna pristumes prie rampos ir siuntejas del ivairiu priezasciu pralaike fura nepakroves kelias valandas:) arba renkant dalinius krovinius nespeji i paskutini pasikrovima ir turi likti savaitgaliui. sistema gera ilgom distancijom

Vidas Pilkauskas 2010-04-30 09:44

Patikrinimas

anketa 2010-04-30 07:17

anketą vežėjams reiktų papildyti - ar buvo taikytos sankcijos nesant jokių pažeidimų išvardintų p.6) - skundas prapuolė biurokratijos liūne, ar teisingumas buvo atstatytas - kaip buvo nubaustas inspektorius neteisėtai taikęs sankcijas - kas buvo nubaustas iš Wojewodski Inspektorat Transportu Drogowego už savo darbuotojų neteisėtus veiksmus - kas buvo nubaustas iš Główny Inspektorat Transportu Drogowego už savo darbuotojų neteisėtus veiksmus - ar buvo atstayta marerialinė žala vairuotojui už neteisėtai paskirtą baudą ir bylinėjimosi išlaidas - ar kompensuota moralinė žala vairuotojui.

šoferis 2010-04-29 15:02

Padiskutuoti apie mentaliteto lygį tarp amerikiečio ir vokiečio, lietuvio, švedo, suomio ir kt. galima, bet geriau kitoj temoj, tačiau bendra tarp jų yra tai, kad nė vienas jų nenori apversi fūros, žaloti kitų ir nusižudyti pats. Bet jei kam toks noras užeina, tachografas čia ne kliuvinys. Tacho kūrėjai nesėdėjo už vairo kuomet esi pervargęs, bet nori kuo geriau išnaudot 4,5val, atsiprašant nusiš nėra kada. Užtai kitą dieną žvalus ir pailsėjęs galėtum varyt ir varyt, bet ydinga sistema verčia gulėt baltos dienos vidury. Po tokio "poilsio" vairavimas naktį tikras extreemas. Joks tachografas negali žinoti kaip mano darbą padaryti saugesniu ir produktyvesniu. Kam tai naudinga? Tachų kūrėjams, gamintojams, montuotojams, patkirai, nuskaitymo programou ir įrangos kūrėjams ir platintojams, D/P taisyklių kųrėjams ir tobulintojams, profsąjungoms ir visokio plauko tikrintojams. Jie visi solidariai minta tiek iš vairuotojų tiek iš jų darbdavių. Neturiu patirties kad LT transportiniai būtų ką nubaudę neteisingai. Prieš lenkų savivalę laimėti galima, tačiau kovoti neverta. Užknis vertėjai, notorai, susirasinėjimai, važinėjimai, advokatai, prarasi daugybę pinigų ir laiko. Kad atsiimti ką išleidai besibylinėdamas turi vėl duot į teismą. Prarasto laiko ir sveikatos deja negražins niekas. Sistemos mes nepakeisim, bet turim kuo geriau prie jos prisitaikyt.

gal turit patirties? 2010-04-29 12:10

sveiki, gal kas turit patirties del tos AETR nuostatos, kuri nustato, kad darbo ir poilsio laiko normatyvai gali buti virsyti, jei to reikia krovinio saugumui ir pan.? ar pavyko jos pagrindu kam nors laimet ginca su transporto inspekcijom, Lietuvoj ar kitur? o del isu kitu komentaru, tai mano nuomone, grieztas minuciu skaiciavimas gal tikrai per daug apsunkina vairuotoju darba, butu kur kas paprasciau, jei butu leidziama tam tikra protinga paklaida, o ne grieztai reikalaujama sekti savo grafika minute i minute.

Soferiukui 2010-04-29 11:02

Taip JAV nera tachografu, bet ten visai kitoks zmoniu mentalitetas - jie priprate grieztai laikytis taisykliu ir issisamoneje viena tiesa: mano veiksmai negali jokiu budu pakenkti kitam asmeniui. Vieni sito laikosi, nes jau jiems tai iauge i krauja per amzius, o kitus laikytis sitos tvarkos privercia tie patys Istatymai. Taigi,kad ten nera tachografu, visai nereiskia, kad galima vaziuoti mieganciam uz vairo.

As 2010-04-29 10:55

As pamenu ginca viename forume dar pries sita krize apie tai, kad gyvenimas pastatys i vieta daug ka : ir tuos kurie sumane nusiimti grietinele nuo transporto verslo ir be proto prisipirko nauju masinu ir pacius vairuotojus,kurie pradejo is saves isivaizduoti superduper profesionalus, kuriu algos turi buti prilygintos Prezidento patarejams. Vat ir issipilde tos pransystes : dideles dalies atsitiktiniu transportininku nebeliko,o tuos kietuolius , kurie jokiu budu nevazines ne su naujausiom ir pilnai "prifarsiruotom" masinom tas pats gyveniams ismete i patvori. O dirba tie kas tikrai moka dirbti ir svarbiausia - nori dirbti saziningai ir tvarkingai + turi atatinkama kvalifikacija. Ir stai ,geb.Kornelijau, Tamstos komentaras dvelkia profesionalumo stoka ir labai labai siauru savanaudisku mastymu - man patinka sukti "baronka" ir nekiskit man jokiu ten taisykliu ir reikalavimu, nes man tai nepatinka, o nepatinka, nes noriu viska gauti dabar ir tuoj pat, o ant visu kitu man dzin. O kisti i cia nora uazauginti ir pamaitinti vaikus nereikia, nes ne jus vieni tuo rupinates.Tik skirtumas tarp tokiu komentatoriu kaip Tamsta ir "soferis" yra toks, kad kazkas dar ir mokesi ilgai,kad galetu dirbti darba, o daznas vairuotojas net mokyklos nenorejo normaliai baigti.

kornelijus 2010-04-29 08:57

matyt tiek jus ir esat važineje arba jus esat biurokratai kurie gyvenat už moketoju pinigus ir jaučiates labai darant mums gera paprastiems darbuotojams už pervažuota 5minutes tukstantines baudos o biudžetines istaigos darbuotojams papeikimas paimkim ta pačia transporto inspekcija jie save laiko dievais o mes nusiklteliai kurie norim skanesni kasni nusipirkti ir vaikus islikyti isnaikinkit visus mus paskui tarpusavije pjausites

šoferis 2010-04-29 08:07

JAV nėra tachografų, bet nesumiega ten vairuotojai už vairo ir avarijų ten n kartų mažiau. Juos sugalvojo ir įvedė dėka pačių aršiausių vairuotojų priešų - darbo, transporto ir kt. inspekcijų ir ypač profsąjungų. D / P rėžimas tapo nesąžiningos konkurencijos, vairuotojo išnaudojimo, net atskirų valstybių kaip Lenkija legaliu reketu. Dauguma susitaikė su tuo kad duoklę teks mokėt ir kitaip neįmanoma. Tokie visiški lopai, kurie rašo, kad Kornelijus lopas netgi pateisina šią apsurdišką sistemą. Kiti naiviai mano kad D/P režimas mažina avaringumą ir nesupranta jo žalos. Niekas nepaklausė pas vairuotoją ko išties jam reikia. Nesuprantantys vairuotojo problemų tik ir taikosi išvadint jį visaip ir eilinį kartą nugręžt.

kornelijui lopui 2010-04-28 16:23

kornelau-o tu zinai bent jau kad uzmokestis uz nuvaziuotus kilometrus yra grieztai draudziamas ir priskiriamas prie ypac sunkiu nusikaltimu?tau turi moket arb fiksuota atlyginima arba uz dienas(bet manu kad tu negauni nei uz km,nei uz dienas o tik siaip-kaip pasviecia jo didenybei savininkui)

Kornelijui 2 2010-04-28 11:17

Blogai, kad ne vien tik Tamsta taip sneki : "mes kenčiam, daugiausiai važuoti lengviau, negu sekti laika ", o taip masto daugelis jau dirbanciu ir nauju vairuotoju. Aisku, kad vaziuoti ir grozetis pro langa besikeicianciais vaizdais yra romantiska ir netgi labai malonu, kai uz tai dar ir pinigus kazkas moka. Bet vairuotojas-profesionalas,vazinejantis tarptautiniais marsrutais, tai visikai ne tas pats kas kolukio pienovezio vairuotojas, vazinejantis palaukemis ar valymo vandenu imones savivarcio vairuotojas, vazinejantis po imones teritorija. Senais laikais i Sovtransavto kolona ne bet ka atrinkinedavo, o tie kas i ten papuldavo budavo tikrai verti dirbti toki darba, nes turejo ir teoriniu ziniu ir praktiniu igudziu ir mokejo priziureti technika. Tiesiog musu gyvenimas per paskutinius 20 metu iskreipe vaizda ir i ganetinai rimta darba papuole daugybe sito gyvenimo grimasu perkreiptu asmenu.Stai todel ir nevyksta darbas normaliai, o istisai galioja karine padetis tarp vairuotojo ir visos likusios visuomenes

kornelijui 2010-04-27 17:14

nu jei nemoki susiskaiciuot vaziavimo laiko (ypac vaziuojant su skaitmeniu tachografu), tai cia jau tavo bedos.. O jei apskritai, tai tas rezimas tikrai labai geras dalykas. Jei jo nebutu, tai darbo salygos tikrai taptu daug blogesnes.. Ir saugumas keliuose tikrai sumazetu, nes zenkliai padidetu avariju del to, kad vairuotojai tiesiog uzmigtu prie vairo.

kornelijus 2010-04-27 13:45

leiskit mums vairuotojams užsidirpti jei yra darbo laikas 15val.tai ir leiskit dirbt o dabar didesnis vargas su tomis minutemis mes kenčiam daugiausiai važuoti lengviau negu sekti laika ir begioti nuo transportiniu didžiausi nervai ir nuovargis nuo ju vinu žodžiu didžiausias galvos skausmas

Jūsų komentaras

Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:

arba užsiregistruoti.

Naujausi straipsniai