2014 m. rugsėjo 30 d.
Reklama
Valiutų konvertavimas
Skaičiuoti
EurasEUR0
JAVUSD0
LietuvaLTL0
RusijaRUB0
LenkijaPLN0
ČekijaCZK0
VengrijaHUF0
D. BritanijaGBP0
Šventės
ŠalisData
Vokietijaspalis 03 d.
Turkijaspalis 04 d.
Portugalijaspalis 05 d.
Turkijaspalis 05 d.
Turkijaspalis 06 d.
Turkijaspalis 07 d.
Kroatijaspalis 08 d.
Makedonijaspalis 11 d.
Ispanijaspalis 12 d.
Gruzijaspalis 14 d.
Moldovaspalis 14 d.
Albanijaspalis 19 d.
Vengrijaspalis 23 d.
Makedonijaspalis 23 d.
Austrijaspalis 26 d.
Airijaspalis 27 d.
Čekijaspalis 28 d.
Graikijaspalis 28 d.
Turkijaspalis 29 d.

Naujos kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės

2012-01-16Žydrė Dargužytė
(8) [5,322]

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 d. nutarimu Nr. 1434 patvirtintos naujos redakcijos Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (toliau – taisyklės). Nauja taisyklių redakcija iš esmės siejama su tuo, kad nuo 2011 m. gruodžio 4 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, 1072/2009 ir 1073/2009 (toliau – reglamentai), ne tik numatantys, kad vežėjai turės atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus: 1) turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje, 2) būti nepriekaištingos reputacijos, 3) būti tinkamos finansinės būklės, 4) turėti reikiamą profesinę kompetenciją, bet ir nustatantys kai kurias naujas taisykles ir apribojimus.

 

 

Nauja licencijavimo tvarka piktina vežėjus  

 

 
UAB „Simatra“ vadybininkas Sigitas Žilius mano, kad naujoji licencijavimo tvarka tikrai griežta. „Tikriausiai nei vienas pilietis negalėtų būti ministru ar Seimo nariu, jeigu jam būtų pritaikytos šio dokumento nuostatos. Europinių dokumentų nuostatos nėra taip paprastai perkeltos į nacionalinę teisę – jos yra sugriežtintos. „Linavos“ krovininės tarybos posėdžio metu transporto inspekcijos pareigūnas užsiminė apie tokio sugriežtinimo motyvus.
 
Reikalavimas transporto įmonei valdyti nuosavybės, pasitikėjimo, ar nuomos teise žemės sklypą, kuriame būtų statomas įmonės transportas atsirado liaudžiai, o gal Seimo nariams prašant sutramdyti krovininių automobilių vairuotojus, kurie stato automobilius gyvenamuose kvartaluose.
 
Tai labai panašu į „telefoninę teisę“. Praėjo jau daugybė metų nuo sovietinių laikų, o skambučiai „draugų“  iš CK vis dar tęsiasi. Lietuva, norisi sakyti, yra teisinė valstybė. Todėl kiekvienas pasiūlymas turi turėti autoriaus vardą ir pavardę. Taip  žmogus jaustų atsakomybę už savo veiksmus“, – kalba S. Žilius. 
 
Verslininkas pabrėžia, kad šiuo metu jo įmonė perka automobilių pasaugos paslaugas. Turime sudarę automobilių pasaugos sutartis visoje Lietuvoje ir kitose šalyse. „Automobilis, jame esantis kuras, krovinys yra labai brangus turtas. Jokia įmonė negali sau leisti nekreipti į tai dėmesio, nes tai gali reikšti netgi bankrotą. Įsigaliojus naujajai tvarkai, daugelis įmonių tiesiog negalės gauti licencijos, nes niekas nesutiks sudaryti žemės nuomos sutarčių. Todėl būtina kuo skubiau būtina atitaisyti vežėjams nepalankias vietas nacionalinėje teisėje“, – įsitikinęs S. Žilius. 
 

Lietuvos smulkių ir vidutinių vežėjų asociacijos atsakingasis sekretorius Sigitas Česnavičius mano, kad nauja licencijavimo tvarka itin neigiamai paveiks mažas ir vidutines įmones.

 

„VKTI reikalauja, kad vežėjas, pildydamas dokumentus licencijai gauti, juose nurodytų buveinės adresą. Man tai atrodo nelabai logiška, nes buveinė juk gali keistis kad ir kas pusę metų. Reikia visus dokumentus tada iš naujo parengti.  Už nepranešimą VKTI apie pasikeitusią buveinę numatytos apie 500 Lt baudos. Padidinti finansiniai reikalavimai irgi apsunkina verslą – mat apribojamos investicijos į transporto parką“, – aiškina S. Česnavičius. 

 

Ankstesnė taisyklių redakcija numatė, kad licencija išduodama neribotam laikui., o licencijų kopijos išduodamos laikotarpiui iki 2 (lengviesiems automobiliams) ar 5 (autobusams ir krovininėms transporto priemonėms) metų.


Naujoji taisyklių redakcija numato, kad licencija išduodama ribotam laikotarpiui – 10 metų, tačiau licencijos kopijos transporto priemonėms išduodamos iki licencijos galiojimo pabaigos. Pratęsiant licencijos galiojimą, nuo šiol bus tiesiog išduodama nauja licencija, o ne pratęsiamas senosios galiojimas.

 


Dokumentai, reikalingi licencijai gauti

 

Dokumentus, reikalingus licencijai ar licencijos kopijai gauti, vežėjas turi teisę pateikti per atstumą elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai kreipdamasis į VKTI.


VKTI negali reikalauti pateikti dokumentų, jeigu tokie dokumentai jau buvo pateikti inspekcijai anksčiau ir dar galioja, arba šiuos dokumentus ar juose esančią informaciją VKTI gauna pati.

 


Licencijos kopijų išdavimas

 

Naujoje taisyklių redakcijoje numatyta, kad transporto priemonė, kuriai išduodama licencijos kopija, turi būti valdoma ar naudojama arba:


1) nuosavybės teise,
2) patikėjimo teise,
3) nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų.

 

Taigi, taisyklės nenumato, kad licencijos kopijos gali būti išduodamos transporto priemonėms, naudojamoms panaudos ar kitokios sutarties pagrindu (išskyrus nuomos), o taip pat nuomos sutarties pagrindu, jei transporto priemonė nuomojama kartu teikiant ir vairavimo bei techninės priežiūros paslaugas.


Transporto vadybininko pareigos

 

Taisyklės numato naują sąvoką – transporto vadybininko, kuris iš dalies atitinka ankstesnėje taisyklių redakcijoje naudotą asmens, vadovaujančio kelių transporto veiklai, sąvoką. Transporto vadybininku gali būti vežėjo (juridinio asmens) vadovas arba kitas jo darbuotojas, pats vežėjas, fizinis asmuo, arba eiti transporto vadybininko pareigas sutartimi vežėjo įgaliotas fizinis asmuo, turintis įgaliojimus faktiškai ir nepertraukiamai vadovauti vežėjo transporto veiklai, tai yra vadovauti kelių transporto priemonių eksploatavimui ir priežiūrai, tvirtinti transporto sutartis ir dokumentus, tvarkyti bendrąją apskaitą, paskirstyti užduotis vairuotojams ir krovinius transporto priemonėms ir prižiūrėti eismo saugos procedūras.

 

Viena iš naujovių, į kurią reikėtų ypač atkreipti dėmesį – transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip 2 skirtingų vežėjų transporto veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 30 transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai, transporto priemonių skaičius neribojamas.

 

Apie transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu vežėjas privalo pranešti VKTI raštu per 15 dienų nuo sužinojimo apie minėtus įvykius. Šių duomenų nepateikimas inspekcijai laiku gali sąlygoti licencijos sustabdymą.

 


Reikalavimai vežėjo finansinei būklei

 

Kiekvienais metais vežėjai fiziniai ir juridiniai asmenys turi disponuoti nuosavu kapitalu, o viešojo sektoriaus subjektai – grynuoju turtu, kurių vertė ne mažesnė kaip 9 000 eurų, kai naudoja tik 1 kelių transporto priemonę, ir po 5 000 eurų už kiekvieną papildomai naudojamą kelių transporto priemonę.

 

Jeigu vežėjas dar neturi naudojamų kelių transporto priemonių, jo finansinė būklė vertinama pagal tą pačią tvarką, kaip naudojant 1 kelių transporto priemonę. Nurodytos sumos eurais skaičiuojamos litais pagal oficialų lito kursą, apvalinant vieno lito tikslumu.

 


Nepriekaištingos reputacijos reikalavimai

 

Taisyklės numato, kad nepriekaištingos reputacijos reikalavimą privalo atitikti vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas. Šie asmenys nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, jeigu jiems paskirta administracinė nuobauda ir jie turi teistumą už administracinius pažeidimus, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, kurių sąrašą Lietuvoje tvirtina VKTI. Nepriekaištingą reputaciją turinčiais nelaikomi ir teistieji ar baustieji už analogiškas veikas pagal užsienio valstybių teisės aktus.

 

Jeigu vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas buvo nuteisti ar jiems taikytos sankcijos už aukščiau nurodytus pažeidimus, licencijas išduodanti institucija privalo atlikti tyrimą. Atlikus tyrimą, priimamas sprendimas dėl vežėjo, vežėjo vadovo ar transporto vadybininko nepriekaištingos reputacijos praradimo ar nepraradimo.

 

Jeigu priimamas sprendimas dėl transporto vadybininko nepriekaištingos reputacijos praradimo, šis asmuo pripažįstamas netinkamu vadovauti vežėjo transporto veiklai ir negali vykdyti transporto vadybininko pareigų iki termino, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda, arba teistumo pabaigos.

 


Reikalavimai kelių transporto priemonių stovėjimo vietai bei valdymo centrui

 

Naujoji taisyklių redakcija numato, kad vežėjas privalo turėti nuosavybės teise arba valdyti kitais teisėtais pagrindais:

 

• kelių transporto priemonių stovėjimo vietą su asfalto, betono, grindinio ar žvyro danga, kuri negali būti gatvė ar daugiabučio gyvenamojo namo kiemas;


• buveinę – vežėjo valdymo centrą – patalpą, kurios išplanavimas ir įranga būtų pritaikyti klientams aptarnauti ir dokumentams, susijusiems su keleivių arba krovinių vežimu, tvarkyti ir saugoti.

 

Visos daiktinės teisės į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą ir vežėjo valdymo centrą turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, todėl asmenys, naudojantys aikšteles ar patalpas nuomos ar kitų sutarčių pagrindais, turės tokias sutartis įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

 

Vežėjas privalo leisti licencijas išduodančių institucijų ir kitų institucijų, turinčių priežiūros teisę, pareigūnams, vykdantiems tarnybines užduotis, nekliudomai įeiti į transporto priemonių stovėjimo vietą ir vežėjo valdymo centrą ir tikrinti jų kompetencijai priklausančius dokumentus, kelių transporto priemones, vairuotojų darbą.

 


Licencijos sustabdymas

 

Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad vežėjas gali nebeatitikti nustatytų reikalavimų, savo nustatyta tvarka raštu nedelsdama įspėja vežėją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą. Sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą priimamas, jeigu vežėjas:


• nustatyta tvarka ir terminais (t.y. per 15 dienų) nepraneša apie vežėjo valdymo centro adreso pakeitimą;
• nustatyta tvarka ir terminais (t.y. per 15 dienų) nepraneša apie transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu;
• nustatytais terminais (per 28 dienas) negrąžina licencijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.


Taisyklės nenumato, kad priėmus sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, būtų nustatomas sustabdymo terminas. Licencijas išduodanti institucija panaikina licencijos galiojimo sustabdymą, kai vežėjas pašalina sustabdymo priežastis.


(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 d. nutarimas Nr. 1434 Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo, įsigaliojo 2011-12-04, žr. Žin., 2011, Nr. 152-7150).

 

Parengta bendradarbiaujant su advokate Reda Aleksynaite.


 

Į viršų
Komentarai
Linas Zukas 2012-01-16 16:25

Seimas dirbs siuo sastatu atrodo iki rudens . Smulkus vezejai bus isnaikinti iki vasaros . Linavos naujieji - dievai zino kas-sviesuoliai , senoliai , tamsuoliai - sekmingai dirbs 100 metu . Ir kas toliau-paskambinus p. Mecislovui situacija pasikeis-abejoju ir labai .  

+
Кажется, в этом составе Сейм будет работать до осени. Мелких перевозчиков уничтожат к лету. Новое правление Linavа - бог знает, просвещённые они или невежды - будут успешно работать 100 лет. И что дальше? Сомневаюсь, что ситуация серьёзно изменится после звонка госп. Мечиславасу. 
Jazdauskas Ramunas 2012-01-16 13:19

Visiskai rimvydui pritariu,bet kartais iki derybu prieinama po drastisku priemoniu.

+
Абсолютно согласен с Римвидасом, но иногда до переговоров доходит только после применения крайних мер.
Atroškevičius Mečislavas 2012-01-16 12:26

Vilmantai, del keliu policijos pritariu 100 %. Tai ir buvo vienas is musu argumentu, kad tai turi reguliuoti kelio zenklai ir kontroliuoti policija. O del didziuju vezeju... Ir apie tai kalbejau susitikime, net pazistu tokius, kurie anksciau dirbo Susisiekimo ministerijoje ir siandien daznai sugeba "susiveikti" sau naudingus istatymus. Bet daznai tai ir daroma kaip sovietmeciu prisidengiant savoka "liaudziai prasant".

+
Вилмантас, насчёт дорожной полиции согласен на все 100. Это и было одним из наших основных аргументов - стоянку должны регулировать дорожные знаки и контролировать полиция. А что касается крупных перевозчиков... И об этом мы говорили на встрече, я даже знаю таких, кто раньше работал в Министерстве связи и транспорта, а сегодня умеет подписать себе выгодные законы. И часто это происходит под прикрытием понятия „для народа“, как в советские времена.
Vingelis Vilmantas 2012-01-16 12:02

Čia jokiai liaudžiai prašant tas punktas priimtas, didieji vežėjai nori atsikratyti mažiukų, tai ir atsirado tokia nesąmonė. O sunkvežimių stovėjimo ypatumus turėtų prižiūrėti kelių policija.

+
Этот пункт был принят не в пользу народа, это крупные перевозчики хотят отделаться от мелких - вот и появился такой абсурд. А особенности стоянки тягачей должны находиться под контролем у дорожной полиции.
Atroškevičius Mečislavas 2012-01-16 11:02

Sveiki, kolegos. Naujos licencijavimo taisykles tikrai nera tobulos ir turi nemazai trukumu. Aisku, didele dalis buvo tiesiog perkelta is ES Reglamentu. Bet kaip visada neapsiejo be lietuviskos iniciatyvos. Vienas is tokiu punktu yra reikalavimas, kad vezejas privalo tureti nuosavybes teise arba valdyti kitais teisetais pagrindais transporto priemoniu stovejimo vieta su asfalto, betono, grindinio ar zvyro danga. Nenoriu daug komentuoti tokiu reikalavimu. Tiesiog noriu painformuoti vezejus, kad siuo klausimu sausio 6 diena mes buvome susitike su VKTI ir Susisiekimo ministerijos pareigunais. Kol patys pareigunai aiskinasi kaip traktuoti tokius reikalavimus, mes "draugiskai" susitareme, kad vezejas kaip ir anksciau tures irodyti tik tai, kad turi pasaugos sutarti su automobiliu stovejimo aikstele. Buvo kalbeta ir eile kitu diskutuotinu klausimu. Vienas is tokiu - finansinio pajegumo reikalavimai. Todel prasau visu, kas realiai susiduria su problemomis VKTI skambinti man 868603007.

+
Здравствуйте, коллеги. Новые правила лицензирования действительно не идеальны, в них много недостатков. Ясно, большинство из них было просто взято из регламентов ЕС. Но как всегда, не обошлось и без литовской инициативы. Один из таких пунктов - требование, чтобы перевозчик имел на правах собственности или на прочих законных основаниях место для стоянки транспортных средств, покрытое асфальтом, бетоном, гравием или плиткой. Не хочу здесь много комментировать. Просто хочу сообщить перевозчикам, что 6 января мы встречались поэтому вопросу с работниками министерства связи и транспорта и ГДТИ. Пока они сами выясняют, как трактовать данное требование, мы „по-дружески“ договорились, что перевозчик, как и раньше, должен будет доказать лишь то, что он имеет договор со стоянкой. Также мы обсудили ряд других вопросов. Один из них - требование к финансовой способности перевозчика. Поэтому прошу всех, кто сталкивается с проблемами с ГДТИ, звонить мне 868603007.
Linas Zukas 2012-01-16 10:34

O kur naujieji Linavos vadoveliai-nesimato GERBIAMUJU komentaru .  

+
А где новые руководители Linavа - что-то не видно их комментариев. 
Stropus Rimvydas 2012-01-16 10:25

Šių taisyklių taikymas paraidžiui tikrai gali skaudžiai paliesti daugelį vežėjų,o ypatingai,smulkias ir vidutines įmones,neturinčias nekilnojamojo turto ir dirbančias dar neišpirktomis lizinguojamomis transporto priemonmis.Kol kas dar nėra aiškiai reglamentuotos Taisyklių taikymo tvarkos,todėl mes privalome kartu su Susisiekimo ministerija ir Kelių transporto inspekcija aktyviai dalyvauti jų ruošime,kad rastume tokias nuostatas,kurios neprieštarautų nei Taisylių bei ES reglamento reikalavimams,nei komplikuotų ir taip sudėtingą mūsų verslą. Toks kelias,mano nuomone,racionalesnis ir konstruktyvesnis nei streikai ar seimo vertimai.  

+
Применение данных правил действительно может негативно сказаться на большинстве перевозчиков, особенно на мелких и средних фирмах, не имеющих недвижимостии работающих на лизинговых транспортных средствах. Порядок применения Правил пока что ясно не регламентирован, поэтому мы вместе с Министерством связи и транспорта и Дорожно-транспортной инспекцией должны участвовать в их подготовке, чтобы они, во-первых, не шли вразрез с требованиями регламентов ЕС, во-вторых, не усложняли нашу и так нелёгкую деятельность. На мой взгляд, этот путь более рациональный и конструктивный, нежели забастовка или свержение Сейма.
Jazdauskas Ramunas 2012-01-16 08:48

Papiktins iki streiko,ir seimo nuvertimo.

+
Так разозлят, что дойдёт до забастовки и свержения Сейма.
Jūsų komentaras

Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:

arba užsiregistruoti.

Naujausi straipsniai