2014 m. rugsėjo 15 d.
Reklama
Valiutų konvertavimas
Skaičiuoti
EurasEUR0
JAVUSD0
LietuvaLTL0
RusijaRUB0
LenkijaPLN0
ČekijaCZK0
VengrijaHUF0
D. BritanijaGBP0
Šventės
ŠalisData
Slovakijarugsėjo 15 d.
Armėnijarugsėjo 21 d.
Bulgarijarugsėjo 22 d.
Čekijarugsėjo 28 d.
Vokietijaspalis 03 d.
Turkijaspalis 04 d.
Portugalijaspalis 05 d.
Turkijaspalis 05 d.
Turkijaspalis 06 d.
Turkijaspalis 07 d.
Kroatijaspalis 08 d.
Makedonijaspalis 11 d.
Ispanijaspalis 12 d.
Gruzijaspalis 14 d.
Moldovaspalis 14 d.

Įvyko paskutinysis “Linavos” regioninis susirinkimas

2012-04-06Vytautas Kleinauskas
(1) [1,154]

"Kauno energijos" aktų salėje balandžio 5 d. vyko paskutinysis "Linavos" regioninis susirinkimas.

 

Prezidiumo narys Antanas Kačinskas pradejo Kauno regioninį susirinkimą.Pirmiausiai jis padėkojo atvykusiems. "Linavos" narių prasidėjus susirinkimui buvo 27, tačiau buvo nemažai vėluojančių, kurie papildė susirinkųsiųjų gretas. 

 

Į susirinkimą atvyko nemažai prezidiumo narių, revizijos komisija. Kiti svečiai: "Statoil Atstovas" Remigijus Marcinkevičius ir VKTI atstovas Jonas Gaubšas.

 

Svečių pristatymai

 

Pirmasis prie tribūnos "Statoil" atstovas Remigijus Marcinkevičius. Jis pristatė "Statoil" naują projektą "Linavos" nariams. Tai kuro kortelės vežėjams, su kuriomis galima atsiskaityti daugumoje Europos šalių, taikomos ženklios nuolaidos.

 

Antrasis J. Gaubšas, VKTI atstovas Kauno regione.Jis pristatė praėjusiais metais inspekcijos nuveiktus darbus. Pateikė vaizdinę medžiagą apie VKTI teikiamas elektronines paslaugas. 

 

Kalbėdamas apie esminius skaičius praėjusiais metais, J Gaubšas paminėjo, kad leidimais vežti krovinius pasikeista su 31 valstybe. Išduotų leidimų kiekis didėjo. 2011 išduoda 305 200 leidimų. Tiek išduota tik 2008 m. Pasiektas prieškrizinis pervežimų lygis. Padidėjo vairuotojų iš trečiųjų šalių. Praėjusiais metais jų buvo 1959. Dvigubai daugiau nei 2010 m. 2011 m. išduota daugiau nei 11 000 tachografų kortelių.

 

Svarbus pasiekimas praėjusiais metais, elektroninių paslaugų teikimas ir jų populiarėjimas. Dokumentus galima pristatyti per kurjerį. Kainos atitinkančios rinkos situaciją – 5-8 Lt. už pristatymą.

 

Taip pat vežėjams užsiminta apie bendrą naują projektą su "Lietuvos paštu". Dabar reikiamus dokumentus galima gauti per vieną parą ir atsiimti juos naujuose terminaluose bet kuriuo paros metu. 

 

Už nepanaudotus ir sugadintus leidimus nebereikia rašyti pasiaiškinimo kodėl jie nepanaudoti, tai irgi 2011 m darbo rezultatas.

 

Vykdant priežiūros funkcijas, VKTI atsisakė tikrinimų tose veiklos srityse, kurios kelią mažiausią grėsmę. Labiau tikrinama vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimai, krovinių gabenimo taisyklių pažeidimai. Įvestos ūkio subjektų rizikos grupės. Rizikingesnės įmonės bus tikrinamos labiau.

 

Paruošti klausimynai įmonių patikrinimui, kurie standartizuos procedūrą. Vadovai ir inspektoriai tiksliai žinos, kas yra tikrinama, bus aiškiai suformuluoti reikalavimai.

 

J. Gaubšas aptarė ir licenzijavimo taisyklių pasikeitimus. Nauji ES reglamentai reikalavo pakeisti transporto kodeksą, priimtos naujos kelių transporto licenzijavimo taisyklės.

 

  • Licencija išduodama 10 m. Kainavo 250 Lt., dabar 200 Lt. Kopijos išdavimas 5 m. -150 Lt.
  • Reikalaujamas finansinio pajėgumo nuosavu kapitalu užtikrinimas. 
  • Išduodant naują licenciją šios sąlygos yra privalomos iš karto. Tęsiant veiklą duodami 6 mėn. šiems reikalavimams įvykdyti.
  • Sugriežtinti reikalavimai transporto įmonių atsakingiems asmenims. Negalima vadovauti daugiau kaip dviem įmonėm ir ne daugiau kaip 30 TP. Jei dirbama vienoje įmonėje tai TP skaičius neribojamas. 
  • Vežėjo buveinė turi būtų jo valdymo centras su nustatytais reikalavimais.
  • Transporto priemonių stovėjimo vieta turi būti su specialai danga, bet negali būti daugiabučio arba gyvenamojo namo kiemas. Sutarta, kad viena 60 kv.m. vieta reikalinga iki 10 TP. Turint 20 TP reikia turėti 120 kv.m. aikštelę

Po pristatymo VKTI atstovas susilaukė klausimų iš salės

 

Ar yra perspektyvų dėl Lenkiškų leidimų?

Gaubšas: Kondrusevičius dalyvauja tose derybose, matau jis geriau žinos.

Kondrusevičius: klausimas politizuotas, siūlėm panašias sąlygas kaip praėjusiais metais, bet lenkai nesutiko.

 

Atroškevičius: Buvo susitarimas, kad nereikia aikštelei nuosavybės teisei, užtektų panaudos sutarties. Ar Kaune laikomasi šito susitarimo. Ko reikalaujama iš vežėjų?

Gaubšas: žiūrim paprastai, svarbiausia kad būtų teisiniais pagrindais, nuomos ar panaudos sutartis. 

 

Atroškevičius: Lietuva kai kur perlenkė lazdą pritaikydama ES direktyvas ir reglamentus mūsų teisės aktams. Ruošiamas įsakymas dėl ko vežėjas praras gerą reputaciją. Ar regionų atstovai dalyvauja šiame klausime. Susisiekimo ministerija sako, kad tuos teisės aktus pasiūlėte Jūs, ir visi vieni nuo kitų permeta šią kaltę kitiems. Tai kas atsakingas už tai? Ar dalyvaujat sprendžiant ir ruošiant šiuos įsakymus? 

Gaubšas: mes teikiame savo pasiūlymus, bet kiek į juos būna atsižvelgta? Būna įvairiai. Kol kas pateiktas tik sąrašas, dar turi būti nustatyta taikymo tvarka. Reikės atsižvelgti į nusižengimų dažnumą. Sąrašas sudarytas pagal tai kas yra reglamente. Dalyvaukite, teikite savo pasiūlymus mūsų internetiniame puslapyje. 

Kondrusevičius: buvom susitikę su VKTI vadovybe, sutarėm, kad šį sąrašą dar paderinsim, teiksim savo siūlymus. Reglamentas ne direktyva, tai nėra tiesioginio taikymo dokumentas. Kartais bėgam prieky traukinio. Kai kur per daug griežtai ir neracionaliai taikomi ES reglamentai.

 

Jeigu muitinė turi teisę reikalauti leidimų, ar tą patį daro VKTI. AR turi tokią teisę?

Gaubšys: Taip. Tikriname, netgi labai atidžiai.

 

Daugiau klausimų Kauno regiono vežėjai neturėjo, o po jų sekė prezidiumo nario Erlando Mikėno pranešimas.

 

E. Mikėno pranešimas

 

Buvau kartu su A. Kačinsku išrinktas nuo Kauno regiono. Greit bus 6 mėn kaip esu prezidiumo narys. Pateiksiu savo veiklos ataskaitą. "Linava" gyvena 21 metus. Turėtų keistis ir asociacija ir prezidiumo nariai. Nuo kongreso surengti 9 prezidiumo posėdžiai. Prezidiumo nariai, prezidento teikimu, pasidalino tarybomis. Man atiteko teisinių ir oprganizacinių reikalų komitetas, kuriame dirba 11 narių, iš jų – 2 teisininkai. Kaune yra 166 nariai. 117 tikrųjų ir 49 kandidatai.

 

Teisinių ir organizacinių reikalų komitete dirbu 5 mėnesius, parengti nauji įstatai, kongresų ir regioninių susirinkimų reglamentas, balsų skaičiavimo komisijos ir revizijos komisijos darbo reglamentas. Turime daug neapibrėžtumo ir nežinomybės. Norim tą pakeisti. Kol kas prezidiumas naujų dokumentų nepatvirtino, nors buvo teikti 3 kartus. Bandysim šiuos pasiūlymus teikti kongresui.

 

Nuo pat pradžių prezidiume susiformavo teigiama politika. Nuomonių įvairovė leidžia judėti į priekį. Kritika irgi mūsų varomoji jėga. Susiformavus didelei priešpriešai, vyksta negražūs dalykai. Suspenduojami prezidiumo nariai, revizijos komisija. Aš nežinau kas tai daro, bet mūsų tikslas, kad asociacija dirbtų ir judėtų į priekį. Manau, tai daro tie, kurie bijo, kad bus paviešinta tai kas yra slepiama nuo vežėjų. 

 

Pasiekėm, kad asociacijoje būtų atliktas auditas. Šiai dienai turim audito išvadas už 2010 m. ir manau kad jau padaryta ir už 2011 m. tik jie dar nepaskelbti.

 

Asociacijoje turime gerai organizuotą grupuotę, kuri valdo asociacijos pinigus ir juos valdo savo reikmėm. Pradžioje asociacijos biudžeto komitetas pateikė pasiūlymą su pliusiniu 0,5 mln Lt. biudžetu. V. Augaitis ir V. Adomaitis sugebėjo pateikti 14 mln. pliusinį biudžetą. 

 

Reikia, kad asociacija gyvuotų, jei jos nebus, tai nebus nei ką slėpti. Buvau šokiruotas dėl asociacijos finansų.Buvau šokiruotos dokumentų, kuriuos radome. Asociacija nurašė, o po to vėl atstatė darbuotojų paskolas. Yra išankstinių apmokėjimų bankrutuojančioms įmonėms, jie sudaro 1,6 mln.: UAB "Malena" – 1,5 mln. Lt., UAB "Luvel" – 140 tūkst Lt..

 

Manau asociacija einu teisingu keliu. Nors ir lėtai, bet einam į priekį.

 

Mūsų pinigais organizuojamos šmeižto kompanijos, šiais pinigais naudojamasi suspenduojant revizijos komisiją ir prezidiumo narį. 

 

Turime pasikeisti įstatus, pašalinti pertvarkai trukdančius asmenis, pareikalauti atsakomybės iš tų kurie mums melavo, pateikė blogus duomenis, finansus patikėti tik audito kompanijoms. Norėtume pareikalauti padengti išlaidas iš tų, kurie sugriovė eilę kongresų. Reikia įpareigoti, kad Generalinis sekretorius kreiptųsi į prokuratūrą dėl iššvaistytų pinigų. Jei to nepadarysime, tai po poros metų niekas nepasikeis. turime būti stiprūs. 

 

Turim reikalauti, kad pradėtų teikti mums reikalingas paslaugas. Teisines: Italija, Lenkija, Rusija. Žalios kortos klausimas. Reikia sumažinti asociacijos komercinę veiklą. Ji kolkas nesusitvarko su dauguma komercinių veiklų.

 

Po E. Mikėno pranešimo prezidiumo nariui buvo pateikti klausimai iš salės.

 

Asociacija parodė 500 tūkst. pelną, o po to dar atsirado 13 mln. Pakomentuokit.

Mikėnas: Tai V.Augaičio ir jo komiteto darbas ir išlaidų apkarpymas. Jei ne jie, tai mums kongrese būtų pateiktas + 500 tūkst. biudžetas.

 

Tai tie visi milijonai buvo švaistomi?

Erlandas: negaliu į tai atsakyti.

 

<p style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-family: Arial,

Į viršų
Komentarai
Kuklys Modestas 2012-04-05 11:11

nieko nematom dar :)

Jūsų komentaras

Jei norite parašyti komentarą, prašome prisijungti:

arba užsiregistruoti.

Naujausi straipsniai

Nacionalinės asociacijos

IMG_2316-e1405688467765„Linavą“ drebina pokyčiai (I) [292]

posedis_linavaPo paskutinio LINAVOS prezidiumo posėdžio – kardinalūs pokyčiai sekretoriate [421]

IMG_2747“Linavos” paslaugų ir darbo su nariais komitetas sieks vežėjams pigesnių paslaugų ir produktų [183]

De-Pretto-Umberto-PRINTIRU delegacija viešėjo Vilniuje [349]

logoTarptautinės ekspeditorių asociacijų federacijos FIATA pasaulinis kongresas vyks Stambule [147]

Pink piggy bank surrounded by stacks of gold coins.Asociacijos „Linava“ prezidiumas stipriai mažina išlaidas [426]

IMG_2316-e1405688467765Asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje – nauji sprendimai [399]

20140616_141544_resized_1Kinijos – Lietuvos transporto forume, Pekine pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas tarp Asociacijų LINEKA ir CIFA bei AB “Lietuvos geležinkeliai” [379]

lineka_123Naujos sudėties asociacijos “LINEKA” prezidiumas išsirinko viceprezidentus [541]

IMG_1149-e1400665940895Naujasis “Linavos” prezidiumas susirinko į pirmąjį posėdį ir patvirtino naują generalinį sekretorių (1) [983]

LINEKAĮvyko XXII-asis ataskaitinis – rinkiminis Asociacijos LINEKA kongresas [486]

FB-SV3539351-e1400073476354Sumažintas perėjimo mokestis į asociacijos “Linava” tikruosius narius [465]

SONY DSCFotoreportažas iš XXVI “Linavos” kongreso [888]

Umberto-de-Pretto-IRU-Secretary-GeneralVežėjus “Linavos” kongrese pasveikins IRU generalinis sekretorius [458]

Linava2012“Linava” kviečia vežėjus aktyviai dalyvauti kongrese [406]

IMG_0400-e1399294192138Lenkijos advokatai aptarė pagalbos galimybes “Linavos” vežėjams [524]

перевозки_по_Carnet_TIR“Linavos” prezidiumo posėdyje sumažintos TIR knygelių kainos [918]

Linava2012Gegužės 9 d. asociacijos “Linava” kongreso darbotvarkė [602]

IMG_0353-e1398329599646Krovininio transporto taryboje – draudimo kainų klausimai [610]

20140423_093525-1-e1398261284183Maskvoje vieši „Linavos“ delegacija [451]